Tưởng Niệm Quốc Hận thứ 47

Tưởng Niệm Quốc Hận thứ 47

Hôm nay ngày tưởng niệm
Những ngày tháng Tư đen
Xin mời quý chị anh em
Vào trang Văn Bút để tìm hận xưa
Toàn dân miền Bắc bị lừa
Vào Nam giải phóng – thỏa mơ cáo Hồ
Tới chừng vào tới ô hô
Dân miền Nam sống chẳng ư tí nghèo
Ðồng hồ có “cửa sổ” đeo
Nhà cao cửa rộng, giường “Lèo” thật sang
Cán ngố vào thấy ngỡ ngàng
Thế là vơ vét để mang về nhà

Kính mời qúy vị xem qua
Những văn & thơ viết – đậm đà tình quê

Những Tác Phẩm Mới Nhất Của VBHNVÐBHK

https://vbmdhk.org/vbhnvdbhk-blog/

Diem ‘Richard’ Nguyen

Liên Minh Bảo Thủ Mỹ Gốc Việt (Vietnamese American Conservative Alliance)

https://freedom-vaca.org/