Kính mời quý vị xem 4 chương trình vừa thâu thứ Tư và Thứ Sáu April 27 và April 29, 2022 t ại VCALTV

1) Special Report: "Sài Gòn – Hòn Ngọc Viễn Đông"
Hạnh Lê (host)- Bình Luận: Phạm Gia Đại
*Tưởng niệm thời vàng son tại Sài Gòn (1954-1975) và chính nghĩa Quốc Gia.
-Sẽ được phát hình vào cuối tuần Thứ Bảy và Chủ Nhật April 30 và May 01, 2022
-57.13 tại Nam Cali
-16.2 bắc Cali
https://www.youtube.com/watch?v=HgHdkgJQ9DE

2) Round Table Hội Luận: "Chiến Tranh diệt Chủng của Putin tại Ukraine"
Diễn Giả: Tô Phạm Thái và Bình Luận: Phạm Gia Đại
-Cuộc chiến tại Ukraine đã bước qua tháng thứ 3 và mang tính cách diệt chủng.
-Sẽ được phát hình vào cuối tuần Thứ Bảy và Chủ Nhật April 30 và May 01, 2022
-57.13 tại Nam Cali
-16.2 bắc Cali

https://www.youtube.com/watch?v=4j04B7RLVVo

3) Mạn Đàm Anh Ngữ kỳ 169: "10 Expressions in English about Business"

https://www.youtube.com/watch?v=Q69T7vZN6-Y
-Sẽ được phát hình vào Thứ Hai và Thứ Tư May 2 và May 4th, 2022 lúc 10am và 7pm

4) Thiên Hạ Sự kỳ 168: "Little Saigon-Thủ Đô Người Việt Tỵ Nạn"

Sài Gòn đã hồi sinh tại hải ngoại sau năm 1975, trên khắp thế giới, và nhất là tại Nam California vùng Little Saigon.
https://www.youtube.com/watch?v=-qW7aBdnt1k
-Sẽ được phát hình vào Thứ Ba và Thứ Năm May 3 và May 5th, 2022 lúc 10am và 7pm

PGĐ

Liên Minh Bảo Thủ Mỹ Gốc Việt
(Vietnamese American Conservative Alliance)

https://freedom-vaca.org/