Trí thức nặng ký phản chiến Noam Chomsky cũng đả sáng mắt ra

GS Noam Chomsky là một trí thức rất nặng ký lão thành có lập trường phãn chiến từ lâu, rất lâu. Ông không thích tài phiệt kỹ nghệ chiến tranh và ông cũng đả kịch liệt chỉ trích TT Trump trong suốt nhiệm kỳ 2016-2020. Nhưng ngày nay, với chiến tranh Nga xâm lăng Ukraine có thể kéo dài, lan rộng và nguy cơ võ khí nguyên tử đe dọa nhân loại, GS Chomsky theo dỏi các lãnh tụ Mỹ và EU cùng NATO, ông cũng lắng nghe các phát biểu của TT 45 Trump khiến ông thay đổi lập trường. Trong cuộc phỏng vấn hôm qua, ông Chomsky nói rỏ là hiện nay cựu TT Trump là lãnh tụ Tây phương duy nhất có chính sách và uy tín để chấm dứt cuộc chiến ở Ukraine và mang lại hòa bình cho thế giới. Mời đọc:

Noam Chomsky Says Trump The Only ‘Western Statesman Of Stature’ Looking For Diplomatic Solution In Ukraine

https://tiny.iavian.net/1mxg0

PHL