*** Donetsk : Đoàn xe tăng Nga bị hỏa tiễn Ukraine phá hủy

From: Kim Pham <yellowbird>
Sent: Tuesday, May 10, 2022, 01:52:26 PM PDT

Column of Russian tanks destroyed by Ukrainian missile squad

https://www.youtube.com/watch?v=gfaJUio-T_0&ab_channel=TheSun

Royal Welsh in Estonia | Exercise Bold Dragon | British Army

https://www.youtube.com/watch?v=cKmnCHVJRnw&ab_channel=BritishArmy

Tội nghiệp cho lớp thanh niên tại Âu châu nầy phải dặm đường gió sương gian khổ tập luyện để bảo vệ quê hương vì có một thằng điên đầy tham vọng tham tàn đang lên cơn điên loạn : giết,giết , xây vinh quang trên xác quân ‘thế lực ngầm phát xít ‘ U!