Thiệp mời tham dự ngày Quân Lực VNCH 19-6-2022

Thưa quý Niên trưởng, quý Chiến hữu, và quý Đồng hương VN tỵ nan Cộng sản,

Kỷ niệm Ngày Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa 19/6 lần thứ 47!
Toàn dân Miền Nam Việt Nam không bao giờ quên những người lính VNCH từng chiến đấu chống lại Cộng sản Nga, Tàu và Việt cộng tham tàn dày xéo Miền Bắc, xua quân xâm lược VNCH.

Đồng bào Miền Nam và người Việt Nam tỵ nạn Cộng sản chưa bao giờ thấy người lính hay Quân lực VNCH bán nước, hại dân dưới bất cứ hình thức nào, như Việt cộng đã làm!
Đó là lý do họ chống Việt cộng tay sai, chống Tàu cộng xâm lăng để cứu dân, cứu nước!
Dẫu họ bị thất bại vì chiến đấu đơn độc, thiếu vũ khí đạn dược mà vẫn anh dũng đánh lại 14 nước Cộng sản trước năm 1975.
Vì hoàn cảnh buộc phải ly hương!

Ngày Quân lực 19/6 nối kết tinh thần và ý chí người lính VNCH ly hương luôn luôn hướng Việt Nam không cộng sản.

Trân trọng mời quý Niên trưởng, quý Chiến hữu, và quý Đồng hương VN tỵ nan Cộng sản cùng tham dự Lễ Kỷ Niệm Ngày QL VNCH 19/6, do Liên Hội Cựu Quân Nhân tổ chức.
Vì một số địa chỉ được mời đã dời đổi, thiệp mời bị hoàn trả, nên thiệp mời gởi qua emails.

Thiệp mời online có giá trị như thiệp mời gởi theo Bưu điện. Nội dung theo thiệp mời đính kèm.

Trân trọng,
Lê Đình Thọ

On Saturday, April 23, 2022, 11:12:03 PM PDT, hiep long wrote: