Cập nhật – Chúng tôi xin chuyển đến Quý Vị, Thông báo mới nhất về cuộc biểu tình chống tên Phạm Minh Chính trong ngày thứ Sáu, 13/05/2022

BMH ///

Washington, D.C

Kính thưa Quý Đồng hương, Quý Niên trưởng và Chiến hữu,

Chúng tôi xin chuyển đến Quý Vị, Thông báo mới nhất về cuộc biểu tình chống tên Phạm Minh

Chính sẽ mặt tại Hoa Kỳ, nhân dịp dự Hội Nghị Thượng Đỉnh Hoa Kỳ và Hiệp Hội Các Quốc Gia

Đông Nam Á (ASEAN Summit).

** Buổi sáng Thứ Sáu, 13/05/2022, từ 10 giờ sáng đến 1 giờ trưa, tại Công viên Lafayette,

trước Tòa Bạch Ốc. Sẽ có xe bus đón Quý vị tại Eden Center, Falls Church,

khởi hành vào D.C lúc 9:00 A.M.

** Nếu Quý Vị di chuyển bằng phương tiện tự túc, xin đến tập họp tại:

Góc H St. NW và 16th. St. ( Black Lives Matter ) NW, WDC 20001.

Kính thưa Quý Vị, Ban Điều Hợp hai cuôc Biểu Tình chống Phạm Minh Chính, trân trọng và tha thiết kính, thân mời

Quý Đồng hương, Quý Niên trưởng và Chiến hữu ủng hộ, giúp đỡ. và nhiệt tình dành ít thì giờ quý báu tham dự

hai cuộc Biểu tình nói trên..

Sự hiện diện của Quý Vị sẽ giúp cho 2 cuộc biểu tình đạt được thành công mong mỏi, đồng thời khẳng định với

Phạm Minh Chính, lập trường rõ ràng, tuyệt đối chống cộng của Tập Thể Người Việt Quốc Gia ở khắp mọi nơi nói

chung, vùng Thủ đô Hoa Thịnh Đốn và Miền Đông Hoa Kỳ nói riêng.

Chân thành cảm tạ.

Trân trọng kính mời..

** Nếu có câu hỏi hay ý kiến, xin vui lòng gọi về cho chúng tôi, theo những số điện thoại ở dưới.

BMH ///

Washington, D.C