Trọn bộ ngâm thơ Truyện Kiều – Nguyễn Du

"Kim Vân Kiều" qua giọng ngâm của Hồng Vân và tiếng sáo Tô kiều Ngân hay thật . Nét phong phú và hấp dẫn của truyện Kiều là gặp hoàn cảnh nào ông bà mình cũng đem truyện Kiều ra đối đáp và ví von thật hợp tình hợp cảnh .Các cụ còn dùng thơ Kiều để bói toán hay ngâm vịnh trong dịp Tết vì có đủ các trường hợp “Hỷ, nộ,ái, ố!”.
Vì lẽ ấy khi nhận định về truyện Kiều của Nguyễn Du, Học giả Phạm Quỳnh nói: “Truyện Kiều còn thì tiếng ta còn,Tiếng ta còn thì nước ta còn. Thật đúng, vì cách dùng chữ của tác giả rất tài tình để diễn tả tâm trạng của Trai đơn Gái chiếc nhớ nhau :
Vầng trăng ai xẻ làm đôi
Nửa in gối chiếc, nửa soi dặm đường
Hôm nay được nghe Hồng Vân ngâm Kiều, ngày tháng cũ ùa về với người tha phương : nhớ ban tam ca Đông Phương có Hồng Vân, Thu Hà, Tuyết Hằng của Saigon hoa lệ…ngày ấy ca sĩ Thu Hà học Y Khoa Minh Đức của Linh Mục Bửu Dưỡng… trong khi Hồng Vân, làm công chức tại Trung tâm học liệu đường Trần bình Trọng, đêm đêm 3 nàng mang tiếng hát câu hò đến khán thính giả thích làn điệu quê hương : Lý qua đèo, Se chỉ luồn kim, Nước non ngàn dặm ra đi…
Mất quê hương nhưng hình bóng cũ đầy ắp trong tâm thức người viễn xứ.

Truyện Kiều-Nguyễn Du (1766-1820)


PLAY ALL

Trọn bộ ngâm thơ Truyện Kiều – Nguyễn Du

mail?url=https%3A%2F%2Fs.yimg.com%2Fnq%2Fstorm%2Fassets%2FenhancrV2%2F23%2Flogos%2Fyoutube.png&t=1652400845&ymreqid=b70ae3a7-1906-e729-1c6d-f20008012c00&sig=AdFiJLZSYnkPRyGSJZl1Fg--~D

Truyện Kiều – Nguyễn Du || Phần 1: Kiều thăm mộ Đạm Tiên

[category DD]

Liên Minh Bảo Thủ Mỹ Gốc Việt
Vietnamese American Conservative Alliance (VACA)

https://freedom-vaca.org/