Lạm phát 8.5 %, cao nhất kể từ năm 1981

Lạm phát 8.5 %, cao nhất kể từ năm 1981

The annual inflation rate in the US accelerated to 8.5% in March of 2022, the highest since December of 1981 from 7.9% in February and compared with market forecasts of 8.4%. Energy prices increased 32%, namely gasoline (48%) and fuel oil (70.1%) as Russia’s invasion of Ukraine pushed crude oil prices higher. Also, food prices jumped 8.8%, the most since May 1981. Also, inflation accelerated for shelter (5% vs 4.7% in February) and new vehicles (12.5% vs 12.4%) but eased for used cars and trucks (35.3% vs 41.2%). Excluding volatile energy and food categories, the CPI rose 6.5%, the most in 40 years but slightly below forecasts of 6.6%. Many analysts expect that March will mark the peak in inflation although the war in Ukraine is far from over, supply chain bottlenecks persist and consumer demand remains elevated which is likely to weigh on the CPI for longer. source: U.S. Bureau of Labor Statistics

Kính thưa quý vị,

Tỷ lệ lạm phát hàng năm ở Mỹ đã tăng tốc lên 8,5% vào tháng 3 năm 2022, cao nhất kể từ tháng 12 năm 1981. Nó nhảy vọt từ mức 7,9% vào tháng 2, và cao hơn so với dự báo của thị trường là 8,4%.

Giá năng lượng tăng 32%, cụ thể là xăng (48%) và dầu nhiên liệu (70,1%) khi Nga xâm lược Ukraine đã đẩy giá dầu thô lên cao hơn. Ngoài ra, giá thực phẩm tăng 8,8%, cao nhất kể từ tháng 5 năm 1981. Ngoài ra, lạm phát tăng nhanh đối với nhà ở (5% so với 4,7% trong tháng Hai) và xe mới (12,5% so với 12,4%) nhưng giảm đối với ô tô cũ và xe tải (35,3% so với 41,2%).

Nếu không kể nhóm thực phẩm và năng lượng có nhiều biến động, chỉ số CPI tăng 6,5%, cao nhất trong 40 năm nhưng thấp hơn một chút so với dự báo là 6,6%. Nhiều nhà phân tích kỳ vọng rằng tháng 3 sẽ đánh dấu đỉnh lạm phát mặc dù cuộc chiến ở Ukraine còn lâu mới kết thúc, các “nút thắt” trong chuỗi cung ứng vẫn tồn tại và nhu cầu tiêu dùng vẫn tăng cao, có thể ảnh hưởng đến chỉ số giá tiêu dùng trong thời gian dài hơn.
Nguồn: Cục Thống Kê Lao Động Hoa Kỳ

Giải pháp của Joe Biden, vị Tổng Thống giỏi nhất của lịch sử Hoa Kỳ:
Đổ lỗi cho Putin

Biden blames Putin, COVID for record-high inflation in US

Trước tình trạng lạm phát phi mã như vậy, giải pháp của TT Joseph Robinette Biden là gì?
Là đổ lỗi cho Putin!
Nếu đổ lỗi cho Putin sẽ giải quyết được lạm phát thì tốt biết mấy, nhưng tiếc thay nó không hữu hiệu!
Nó còn cho thấy sự xảo trá và xem thường trí nhớ người dân Hoa Kỳ của ngài Joe Biden, bởi vì lạm phát đã xảy ra trước khi Putin xâm lăng Ukraine.

David Mark: Biden blames Putin and his Ukraine war for the …

www.nbcnews.com.icohttps://www.nbcnews.com › think › opinion › biden-blames-putin-his-ukraine-war-inflation-rate-high-gas-ncna1291691

Biden blames Putin and his Ukraine war for the inflation rate and high gas prices. Why that won’t get the Democrats out of their jam. Inflation has been rising for six months, well before Russia …
Biden đổ lỗi cho Putin và cuộc chiến Ukraine là nguyên nhân của lạm phát và giá xăng tăng cao.
(Nhưng) tại sao điều đó sẽ không giúp đảng Dân Chủ thoát khỏi bế tắc của họ?
(Bởi vì) lạm phát đã tăng trong sáu tháng, trước khi Nga xâm lăng Ukraine…