Tin vắn từ thủ đô Hoa Thịnh Đốn: Một người Việt tranh cử chức vụ Phó Thống Đốc c ủa tiểu bang Maryland.

On Wed, May 18, 2022 at 23:07 BMH <friendsofdiem> wrote:

BMH ///

Washington, D.C

Xin chuyển đến Quý Vị, Quý NT và CH…

Tin vắn từ thủ đô Hoa Thịnh Đốn

Xin mời xem để tường.

Trân trọng..

BMH ///

Washington, D.C

Tin vắn từ thủ đô Hoa Thịnh Đốn: Một người Việt tranh cử chức vụ Phó Thống Đốc
của tiểu bang Maryland.

Kính thưa Quý Vị, Quý Niên Trưởng và Chiến Hữu…

Trong cuộc tranh cử Chức vụ Thống Đốc và Phó thống đốc của tiểu bang Maryland sắp tới, có một ứng cử viên người Việt ( chưa rõ gốc gác Việt hay Hoa).. ra tranh cử trong chức vụ Phó Thống Đốc, là ông Minh Lương ( Minh Thanh Lương) cùng liên danh với ông Joe Werner, tranh chức Thống đốc.

Tôi biết việc này qua một flyer của buổi văn nghê gây quỹ (vào ngày 22/5/2022 tới đây) thấy hình, tên hai người,
nhưng không ghi thuộc đảng nào, đến khi truy cập online thì biết hai ông là thành viên đảng Cộng Hòa.

Ông Minh Lương, địa chỉ cư ngụ tại Maryland, số điện thoại của vùng Nam California, nhưng không gọi hay để lại message được, vì mail box is full, ông Minh Lương cũng không cho biết website hay địa chỉ e-mail..

Thật sự mà nói, với một tiểu bang như Maryland ảnh hưởng nặng nề với phe Dân Chủ, từ cấp địa phương đến tiểu bang, thế nên trong 6 vị Thống đốc Maryland từ 1979 đến nay, chỉ có hai vị là người đảng Cộng Hòa,
ông Robert L. Ehrlich, Jr. (2003-2007), chỉ được một nhiệm kỳ, và ông Lawrence (Larry) J. Hogan, Jr. đương nhiệm
(1/21/2015 – 1/21/2023), xuất sắc được hai nhiệm kỳ, mặc dầu những ngày cuối năm 2020, Larry Hogan đã ngã theo đám dân chủ thổ tả.

Do đó theo như dự đoán, khó có thêm một vị Thống Đốc kế tiếp ông Larry Hogan, là người của đảng Cộng Hòa, vì vậy cư dân Maryland thật sự không chú ý nhiều đến việc tranh cử của các ỨCV đảng Cộng Hòa trong mùa tranh cử này.

Nhưng phải nói là rất bất ngờ, và không ngờ khi nhận biết được tin này, vì từ trước đến nay hoàn toàn không nghe ai trong Cộng Đồng Người Việt trong vùng Thủ đô nói chung, và Maryland nói riêng, đề cập đến việc này, một ỨCV đảng Cộng Hòa, trong chức vụ Phó Thống Đốc, lại là một người Việt.

Thật sự nhân vật này cũng chưa được biết, hay xuất hiện trong một sinh hoạt nào của Cộng đồng vùng Thủ đô HTĐ và phụ cận, ngay cả đến bây giờ sau khi đã ghi danh ứng cử, chỉ với lần xuất hiện đầu tiên trong buổi tiệc ra mắt gây quỹ có văn nghệ sắp tới..( flyer buổi tiệc này cũng không thấy phổ biến rộng rãi )..

Tin vắn từ thủ đô Hoa Thịnh Đốn
18/05/2022

BMH ///

Washington, D.C

2022 Gubernatorial Primary Election State Candidates List

https://elections.maryland.gov/elections/2022/primary_candidates/gen_cand_lists_2022_1.html

Joe Werner

Republican

Jurisdiction Baltimore County
Status Active
Filed Regular -09/21/2021

Email werneresq
Website www.wernerformaryland.com
Facebook facebook.com/Joe Werner
Phone (443) 242-6573

Contact Information
421 Eastern Blvd
Baltimore, MD 21221
Minh Thanh Luong – Related

Republican

Jurisdiction Baltimore County
Status Active
Filed Regular -09/21/2021

Phone (714) 858-2031

Contact Information
13 Symphony Woods Court
Nottingham, MD 21236