NTT – Gieo gió gặt bão

ACE Thân quý,

Chúng ta, những cử tri Mỹ đang nắm trong tay lá phiếu bầu cử giữa nhiệm kỳ, ngày Thứ ba 8/11/22. Lịch sử nằm trong quyết định của mỗi công dân. Đất nước Hoa Kỳ đã tỉnh thức sau 15 tháng ngủ đông. Cuộc chiến giữa chính nghĩa và gian tà đang đi vào giai đoạn sống còn.

Người viết lần đầu tiên tôn vinh Joe Biden, ông đã thật sự thành công "Đoàn kết" toàn dân chống lại mình.

https://viet-cho-tuoi-30.blogspot.com/

Thân chúc bình an và sức khoẻ đến bạn đọc, và trân trọng cám ơn quý bạn đã phổ biến bài viết của tuấn đến bằng hữu khắp bốn phương trời. Chúng tôi vô cùng trân trọng những diễn đàn góp sức chia sẻ suy nghĩ của tên lính già theo nguyên tắc tôn trọng bản quyền.

tuấn