NTT – U mê đến bao giờ?

ACE Thân quý,

Người giầu nhất hành tinh Elon Musk đã thức tỉnh. Bao giờ đến phiên chúng ta ra khỏi cõi u mê? Bài viết ngắn 1,774 chữ.

https://viet-cho-tuoi-30.blogspot.com/

Thân chúc bình an trong lời cầu nguyện.

tuấn