NTT – Khi Domino ngã

ACE Thân quý,

Trước tiên, thật là vui mừng nhận ra Khánh anh bạn tù Long Giao năm nào, quả đất tròn tuấn thêm tên bạn vào danh sách thân hữu từ hôm nay.

Mùa bầu cử giữa nhiệm kỳ tháng 11/22 nhanh chóng đến. Đây là giây phút cử tri chúng ta làm nên lịch sử. Cám ơn Elon Musk đã nhanh chóng kiểm soát bọn truyền thông thổ tả (T4). Cơ quan tuyên truyền gian dối của đảng Dân Chủ thiên tả đang từng bước bị Elon Musk xiết vòng "Kim cô." Con quái vật lớn trong đầm lầy chính trị đang bị lôi ra ánh sáng. Bài dài 1,983 chữ.

https://viet-cho-tuoi-30.blogspot.com/

Đồng thời ACE có thể đọc qua hai diễn đàn thân hữu:

https://freedom-vaca.org

https://tudofreedom.blogspot.com/

Thân chúng bình an, sức khoẻ trong niềm tin Thượng Đế sẽ phù hộ nước Mỹ.

tuấn