Buổi Lễ “Cộng Đồng VN Vùng HTĐ Đặt Vòng Hoa Tưởng Niệm” Tại BỨC TƯỜNG ĐÁ ĐEN (Hoa Thịnh Đốn)

Kính Mời Quý Đồng Hương Tham Dự Buổi Lễ "Cộng Đồng VN Vùng HTĐ Đặt Vòng Hoa Tưởng Niệm" Tại BỨC TƯỜNG ĐÁ ĐEN (Hoa Thịnh Đốn)

**Vietnam Veterans Memorial / Bức Tường Đá Đen

https://www.nps.gov/vive/index.htm/index.htm

Địa chỉ: 5 Henry Bacon Dr. N,W,
Washington, D.C, 20002

Địa điểm hành lễ, góc của chữ V của bức tường.

Lúc: 9 giờ30 sáng, ngày Chủ Nhật, 29/05/2022..

Địa điểm giao vòng hoa, và Ban Tổ Chức cùng Quân, Dân, Cán, Chính, Cảnh tập trung:
Góc đường Constitution Ave. N.W & 21st. St. N.W
Lúc: 9 giờ 15 phút, sáng ngày Chủ Nhật, 29/05/2022..
Đậu xe: Nếu đi sớm, có thể đậu xe doc theo Constitution Ave. và đường 21st.
BMH ///

Washington, D.C

Mời Xem Lại Hình Ảnh Lễ Những Năm Trước

https://photos.app.goo.gl/JKqrRZf4pxf2cfGYA

[category DD, BMH]