Cận Cảnh Buổi Tập Trận như thật tại Căn Cứ Huấn Luyện Biệt Kích Mỹ Khét Tiếng ở Georgia

On Fri, May 27, 2022 at 12:19 AM <nguoiphuongnam> wrote:

Mời xem cho biết

From: KHAI

CẬN CẢNH BUỔI TẬP TRẬN NHƯ THẬT TẠI CĂN CỨ HUẤN LUYỆN BIỆT KÍCH MỸ KHÉT TIẾNG Ở GEORGIA

youtube.png

CẬN CẢNH BUỔI TẬP TRẬN NHƯ THẬT TẠI CĂN CỨ HUẤN LUYỆN BIỆT KÍCH MỸ KHÉT …