Bán Áo Thun Gây Quỹ Cộng Đồng Việt Nam vùng Washington, D.C; Maryland và Virginia, tham dự Diễn Hành Ngày Độc Lập Hoa Kỳ.

BMH ///

Washington, D.C

Thông báo bán Áo Thun Gây Quỹ Diễn Hành 4 Tháng 7, 2022..

Tại Trung Tâm Eden từ 11 giờ sáng đến 3 giờ trưa.. Chủ Nhật, 5 tháng 6, 2022…

Kính mong Quý Vị, Quý NT và CH ủng hộ..

BMH ///

Washington, D.C

Xin kính chuyển đến Quý Vị, Quý Niên trưởng và Chiến hữu,

Hai Thông Báo liên quan đến việc Cộng Đồng Việt Nam vùng Washington, D.C; Maryland và Virginia,

tham dự National Independence Day Parade 2022 / Diễn Hành Ngày Độc Lập Hoa Kỳ,

nhằm ngày Thứ Hai, 4 tháng 7, 2022, tại Thủ đô Hoa Thịnh Đốn..

Kính mời Quý Vị theo dõi để tường, ủng hộ và tham dự..

Chân thành cảm tạ..

Trân trọng..

BMH ///

Washington, D.C