Starbucks scam on coffee? Một vài bản tin thời sự, nhân vật ngắn bằng hình ảnh.rất dễ hiểu..

BMH ///

Washington, D.C

Xin chuyển đến Quý Vị, Quý NT và CH…

Mời xem Quý Vị xem ở attached cho biết..

1.- The effect of illusion fool people’s eyes.

Phải chăng ảnh hưởng của ảo giác đã đánh lừa được thị giác của mọi người ?

Không ý kiến…

Nếu thật thế, ai mê Starbucks từ nay chỉ nên mua size nhỏ …tiết kiệm !

2.- Một vài bản tin thời sự, nhân vật, ngắn bằng hình ảnh…rất dễ hiểu..Blush

Enjoy !!!!

Trân trọng..

BMH ///

Washington, D.C

Chỉ cần biết nói như dzầy ..là được làm phó tổng thống Hoa Kỳ !

VID-20220531-WA0000.mp4