Ung thư hậu môn chửa lành bằng thuốc mới

Lần đầu tiên trong lịch sử Y khoa, tất cả bệnh nhân dùng thử một thuốc mới để trị ung thư hậu môn, căn bệnh quái ác đả giết minh tinh điện ảnh Farrah Faucett, được lành hẵn. Xin bấm vào link để đọc:

‘Unprecedented’, ‘Remarkable’: Cancer Study Leaves Every Patient Cancer-Free | The Daily Wire