Thư Mời của Liên Hội Cựu Chiến Sĩ Việt Nam Cộng Hòa vùng HTĐ và Phụ cận..Kính mời Quý Vị tham dự Ngày Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa 19-6..

Xin kính, thân chuyển đến Quý Đồng hương, Quý Niên trưởng và Chiến hữu..

Thư Mời của Liên Hội Cựu Chiến Sĩ Việt Nam Cộng Hòa vùng HTĐ và Phụ cận…

kính mời Quý Vị tham dự Ngày Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa 19-6, sẽ được tổ chức tại:

Trung Tâm Thương Mại Eden

Vào lúc 12 giờ trưa, ngày Chủ Nhật, 19/06/2022.

Trân trọng..

BMH ///

Washington, D.C