Tu Hành Không Phải Để Buông Bỏ

image.png

TU HÀNH KHÔNG PHẢI ĐỂ BUÔNG BỎ

Một bữa nọ, hai thầy trò cao tăng ngồi nói chuyện với nhau:
Đệ tử: Thưa thầy, đạo Phật khuyên người ta buông bỏ mọi thứ đúng không?
Sư phụ: Không đúng!
Đệ tử: Rõ ràng có câu “buông bỏ tất cả” đấy thôi?
Sư phụ: “Buông bỏ tất cả” để làm gì?
Đệ tử: Đúng thế, đệ tử cũng thấy rất nghi ngờ! Đệ tử thấy Phật giáo luôn nhìn vấn đề tiêu cực. Nhiều người hỏi đệ tử: “Nếu mọi sự đều buông bỏ thì lấy đâu ra tiền? Quần áo? Mọi người đều không làm việc thì thế giới này sao có thể tồn tại?”
Sư phụ: Mọi sự buông bỏ thì dẫn đến sụp đổ, cái gì cũng không buông bỏ thì cũng dẫn đến sụp đổ.
Đệ tử: Như vậy phải làm thế nào?
Sư phụ: Thay thế và hoán chuyển
Đệ tử: Nhờ thầy chỉ rõ cho con!
Sư phụ: Con có thể kêu một người ăn mày cam tâm cho con số tiền đang nắm chặt trong tay họ không?
Đệ tử: Không thể được.
Sư phụ: Con có thể dùng hòn sỏi đổi lấy số tiền trong tay người ăn mày không?
Đệ tử: Con nghĩ không được.
Sư phụ: Tại sao?
Đệ tử: Vì tiền đáng giá hơn.
Sư phụ: Vậy nếu dùng vàng để đổi thì sao?
Đệ tử: Vậy thì được.
Sư phụ: Tại sao?
Đệ tử: Vì vàng đáng giá hơn.
Sư phụ: Vì thế, cách buông bỏ đơn giản nhất chính là hoán chuyển. Nguyên nhân khiến người ta không buông bỏ là vì không giành được thứ tốt hơn.
– Dùng thức ăn chay thay cho thức ăn mặn, con sẽ buông bỏ được con dao mổ.
– Dùng bố thí thay cho giành giật, con sẽ buông bỏ được lòng tham.
– Dùng tín ngưỡng thay cho hư vô, con sẽ buông bỏ được nỗi trống rỗng.
– Dùng trí tuệ thay cho ngu dốt, con sẽ buông bỏ được cố chấp.
– Dùng chánh niệm thay cho tạp niệm, con sẽ buông bỏ được ngông cuồng.
– Dùng nhẫn nại thay cho báo thù, con sẽ buông bỏ được giận dữ.
– Dùng yêu thương thay cho tham lam, con sẽ buông bỏ được ích kỷ!
Tu hành không phải là buông bỏ, mà là hiểu lẽ để hoán chuyển!

(Sưu tầm – Toronto Medical Group)