Sean Le phỏng vấn cựu Phi công VNCH

ACE thân quý,

Thật là xúc động khi theo dõi chương trình Sean Le – "Tiếng nói Tư do", phỏng vấn anh Trần Bá Hợi năm nay đã 87 tuổi, cựu phi công VNCH đã từng lái phi cơ "Bắc phạt". Xin trân trọng giới thiệu chương trình đầy giá trị này cùng ACE.

https://www.youtube.com/watch?v=YDm-KVZAqLA

Vô cùng cám ơn huynh trưởng Trần Bá Hợi, và Sean Le đã thực hiện một buổi phỏng vấn lịch sử. Ánh sáng đã trở về sau bao nhiêu năm tăm tối.

Thân chúc bình an và sức khoẻ đến tất cả mọi thân hữu.

tuấn