Hỗn hợp thuốc Trị Táo Bón hiệu quả

Xin chào Quý Vị, Quý Anh, Chị,

Xin chuyển đến Quý Vị, Quý Anh, Chị hỗn hợp thuốc TRỊ TÁO BÓN hiệu quả,
mà Anh Nguyễn Văn Long đã dùng qua và giới thiệu..

Kèm theo ý kiến dùng thuốc của Anh Nguyễn Văn Long..

Mời Quý Vị, Quý Anh, Chị xem qua để tường và tùy nghi…

Cám ơn Anh Nguyễn Văn Long đã chia xẻ kinh nghiệm cùng VASA..

Kính, thân chúc Quý Vị, Quý Anh, Chị một ngày vui..

Bảo trọng.

BMH ///

Washington, D.C

Đây là hai thứ thuốc trị Táo bón và làm cho phân mềm ra mua tại counter của Costco.
Tôi uống rất hiệu quả. Nếu cần gì thêm cho tôi biết.

Trong trường hợp 2 thứ trước không hiệu nghiệm mới uống thêm thuốc thứ 3. Có thêm thuốc xổ.
Tôi còn cho anh biết thêm là hộp thuốc Metamucil có 2 loại.
Loại viên và loại bột pha với nước có vị ngọt như nước cam.
Tùy ý muốn.
Thân ái

L& L