​Chắc chắn là Nga sẽ thua: ​chỉ nhìn thấy là bủn rủn tay chân, làm sao mà nổ súng đ ược?

Chắc chắn là Nga sẽ thua: lính tráng Ukraine thế này chỉ nhìn thấy
là bủn rủn tay chân, làm sao mà nổ súng được? Putin ngu thiệt!

0
Russie chopper downed by missile
1
Це комп’ютерна гра. Але Україна і в віртуальному просторі непереможна – YouTube

2

Kho đạn russian bay lên không trung sau khi bị pháo của Ukraine!
3
Склад з БК злітає в повітря після роботи наших гармашів – YouTube

4

Email nay duoc gui tu MailGroup cua Cuu SVSQ/DHCTCT/DL KHOA NGUYEN TRAI 2:

Cac Hoi Vien muon lien lac voi DAI DIEN KHOA 2:

Email: daidiennt2