Thế giới mất đi một nhân tài

ACE Thân quý,

Thứ năm 7/7/22 một vì sao đã tắt, thế giới mất đi một thiên tài! Chúng ta hãy cùng nhau góp lời cầu nguyện đến gia đình cố Thủ tướng Shinzo Abe và dân chúng Nhật Bản. Xin mời ACE vảo xem chương trình "Sean Le – Tiếng nói Tự do" về mất mát vô cùng này.

https://www.youtube.com/watch?v=S12ednM2ToE

Thân kính và cầu xin bình an đến tất cả ACE dù đồng ý hay không với những diễn giả.

tuấn.