Nhạc sĩ Cung Tiến với những điều it người biết đến

GS Nguyễn Tiến Hưng, Tổng Trưởng Bộ Kế Hoạch và Phát triển của VNCH , tác giả của cuốn sách viết bằng Anh ngữ The Palace Files (được người bạn thân là Nhạc sĩ Cung Tiến dịch ra tiếng Việt là:

“ Hồ sơ mật Dinh Độc Lập “.)

và các cuốn “ Khi Đồng Minh tháo chạy” , “Tâm Tư Tổng Thống Thiệu, “ , “ Khi đồng minh nhảy vào “

Trước sự ra đi của Nhạc sĩ Cung Tiền , để tưởng nhớ đến người bạn học thời Học sinh và người cộng tác sau này mà ít người biết ngoài nổi danh là một nhạc sĩ tiếng tăm , ông còn là một Kinh tế gia với những bằng cấp quốc tế, đóng góp rất nhiều trong chính phủ VNCH cho đến ngày 30/4/1975.

Xin chuyển đến quý vị đọc để biết thêm về con người tài hoa mà mọi người hầu như chỉ biết đến là một Nhạc Sĩ với nghệ danh la Cung Tiến.

Cám ơn GS Nguyễn Tiến Hưng đã chia sẻ gửi cho bài viết này .

-Ph D Vượng

Đôi Lời về Cung Tiến.pdf