This Wall Street ‘scam’ must be investigated: Ramaswamy

Hôm trước có viết bài về “Liên Âu tự lật tẩy. Hâm nóng Hù và Biến đổi Bịp”. Nay thấy video clip này vạch rỏ âm mưu của tài phiệt cấu kết dùng các biện pháp khắt khe về bảo vệ môi trường để móc túi quần chúng và thủ lợi trong kỹ nghệ “xanh”, mặc cho giới bình dân chịu nghèo khổ. Tài phiệt dùng đảng DC và báo chí tay sai để chụp mủ những người phãn đối là “da trắng thượng đẵng” nhưng video clip này người phỏng vấn là Mỹ da đen, còn người trả lời là Mỹ gốc Ấn Độ. Mời xem:

https://youtu.be/wZ1l3MHce_U

PHL