Hội Luận “Trung Cộng Xâm Nhập làm Băng Hoại Hoa Kỳ”/Thiên Hạ Sự “Duyên Lành và Nhân Qu ả”/Man Đàm Anh Ngữ “10 Common Phrasal Verbs with COME”

Xin mời xem ba chương trình mới thâu tại VCALTV:
1) Hội Luận Bàn Tròn: "Trung Cộng Xâm Nhập làm Băng Hoại Hoa Kỳ"
Trang Đặng (Diễn Giả) và Phạm Gia Đại (Bình Luận)
-Donald Trump tại Arizona Save America rally: "Biden làm hại nước Mỹ trong một năm rưỡi qua còn nhiều hơn 5 tổng thống tệ hại nhất gộp lại". Biden trở thành "Beggar for energy" tại Trung Đông.
-Kinh tế Mỹ trong 6 tháng đầu năm co cụm lại. Đảng CH chỉ trích Biden bán dầu dự trữ chiến lược của Hoa Kỳ cho China với gía rẻ. Độc dược Fentanyl tuồn vào Mỹ từ biên giới Mễ độc hại gấp 50-100 lần morphine đã giết hơn 100 ngàn người Mỹ năm qua – BT Tư Pháp Florida gọi Fentanyl là Vũ Khí Hóa Học Hủy Diệt.
Phần 1: https://youtu.be/fEl8TG22oio
Phần 2: https://youtu.be/AgD0hJbNQjk
2) Thiên Hạ Sự kỳ 181: "Duyên Lành và Nhân Quả"
Hạnh Lê (host) và NV Phạm Gia Đại
https://youtu.be/Y8DHqAQQXNE
3) Mạn Đàm Anh Ngữ kỳ 182: 10 Common Phrasal Verbs with COME"
Phạm Gia Đại (Diễn Giả)
https://youtu.be/ibO_wftD2_M