Xin mời tham dự Đại Hội Cám Ơn Anh Người TPB VNCH kỳ 15 (7 tháng 8, 2022) tại Nam Californi a

Xin mời tham dự đông đảo Đại Hội Cám Ơn Anh Người TPB VNCH kỳ 15:
*Chủ Nhật ngày 7 Tháng 8 năm 2022 (10am – 5pm) tại Quốc Dương Studio (7722 Garden Grove Blvd., Westminster, CA 92683, giá vé $20 (xin xem flyer).
*Quý vị nên mua vé trước vì chỗ ngồi có giới hạn, không tổ chức ngoài trời như những lần trước.
PGĐ