Hội Luận “Mục Đích Chuyến Đi của bà Nancy Pelosi đến Đài Loan”-Thiên Hạ Sự “Những Đi ều Cần Biết trong Đời Sống”- MĐAN “Review: The Word VERY in English

Mời xem ba chương trình mới thâu tại VCALTV:

1) Hội Luận Bàn Tròn: "Mục Đích của Chuyến Đi của bà Nancy Pelosi đến Đài Loan"

-Ông Joe Biden sắp cấp Thẻ Căn Cước IDs cho di dân lậu, và thả 600 ngàn di dân lậu.
-Heritage Foundation: nếu chính phủ Biden không tự chế chi tiêu thái quá, Hoa Kỳ sẽ lâm vào khủng hoảng tồi tệ về kinh tế- Mỹ đang nợ trên 30 ngàn tỷ. Hàng ngàn tỷ USD bị sử dụng cho một số nước cộng sản và độc tài như China, Nga, Nigeria, v.v… không phải cho dân Mỹ.
-Chuyến đi của bà Nancy Pelosi gây nguy hiểm cho các nước trong vùng đặc biệt Đài Loan và Nhật. Vì tư lợi?
Phần I: https://youtu.be/wdI_KcQpY08

Phần II: https://youtu.be/zIQFNvV886E
2) Thiên Hạ Sự kỳ 182: "Những Điều Cần Biết trong Đời Sống"
https://youtu.be/Zweg7ZSOkFo
3) Mạn Đàm Anh Ngữ kỳ 183: Review: "The Word VERY in English"

https://youtu.be/LyY3bEYoq7Q