VACA đi dự CPAC @ Dallas từ ngày 4 đến ngày 7 tháng 8 năm 2022

VACA tham dự CPAC tại Dallas tuần sau và bảo trợ một gian hàng nhằm mục đích liên kết nhiều người Việt bảo thủ khắp nơi Hoa Kỳ với nghị trình bầu cử 2022 và 2024. Mong đợi các thành viên VACA phổ biến thông tin này càng nhiều càng tốt.

Cập nhật :
1) TT Trump xác nhận sẽ tham dự CPAC Dallas, chưa biết ngày giờ nào TT Trump phát biểu.
2) VACA đang liên kết với một số người Việt bảo thủ tại Dallas.