“NO B.S NEWS” 8 August 2022

ACE Thân quý,

Hôm nay, Thứ hai 8/8/22, "NO B.S NEWS" hân hạnh được giới thiệu chương trình lần thứ ba, trên "Sean Le – Tiếng Nói Tự Do", xin mời ACE vào xem:

https://www.youtube.com/watch?v=qVhRie09lWg&t=748s

Thân chúc bình an và sức khoẻ.

tuấn