Vaca Re: Update / Bản Tin Cập Nhật……..FBI tấn công, lục soát dinh thự của Tổng Thố ng Donald Trump…Có thể đây là lần đầu tiên trong lịch sử, việc này xảy đến cho một vị cự u Tổng Thống Hoa Kỳ (?)

John

This is my other email.

Richard

On Tue, Aug 9, 2022 at 04:58 P. Nguyen via Vaca <vaca+mjqkufan_@gaggle.email> wrote:

FBI bố ráp khu nhà của TTT vì nghi có……Bao nhiêu lần vì nghi.. nhưng có tìm được gì đâu.
CS cũng thường dùng cái kiểu này và gọi là tội Tình nghi. Tội tình nghi không cần trát toà và chả cần đem ra xử.
Khi xử thì lòi ra tội vì tang chứng được công an mang tới chứng minh chứ tại chỗ không có.
Sẽ có ngày bọn DC Mỹ xin CSVN cố vấn cho bài học này.
Khi Hunter Biden mất laptop và sau đó, ai cũng biết trong đó có gì, phạm luật hay không? Không cần trát toà khám xét nhà cũng có thể đem nó ra toà nhưng nó vẫn an nhiên tự tại.
Hillary Clinton xoá đi 30,000 email trong thời làm ngoại trưởng từ laptop và email address cá nhân của mình nhưng bình chân như vại.
Hai câu chuyện khác nhau ở chỗ nào?
Khác ở cái câu:
“ mày có biết bố tao là ai không?”
Hãy chờ tới tháng 11 sẽ biết bố mày là ai? Và chờ đến năm 2024 thì sẽ biết ông nội mày là ai?

BMH ///

Washington, D.C

Update / Bản Tin Cập Nhật..

Xin chuyển đến Quý Vị, Quý NT và CH….

Bản tin mới nhất, hôm nay, về việc FBI tấn công, lục soát dinh thự của Tổng Thống Donald Trump…

Có thể đây là lần đầu tiên trong lịch sử, việc này xảy đến cho một vị cựu Tổng Thống Hoa Kỳ (?)

Xin mời Quý Vị theo dõi để tường…và tùy nghi thẩm định…

Trân trọng…

BMH ///

Washington, D.C

Nhân việc FBI lục soát dinh thự của TT Donald Trump…

Political Persecution’ / Một cuộc đàn áp, trả thù chính trị..

UPDATE: Stasi-FBI Swooped Through President Trump’s Home — Grabbing Boxes without Going Through Them or Knowing What’s In Them — TO GO THROUGH LATER AND MANUFACTURE A CRIME

By
Jim Hoft
Published August 8, 2022 at 9:00pm
243 Comments

ShareTweetShare to GabTelegramTelegramGettrGettrEmail


President Trump’s home Mar-a-Lago was RAIDED BY THE FBI on Monday night.
President Trump released a statement moments ago.

“Nothing like this has ever happened to a President of the United States before,” President Trump said in a statement. “After working and cooperating with the relevant Government agencies, this unannounced raid on my home was not necessary or appropriate.”
“It is prosecutorial misconduct, the weaponization of the Justice System, and an attack by Radical Left Democrats who desperately don’t want me to run for President in 2024, especially based on recent polls, and who will likewise do anything to stop Republicans and Conservatives in the upcoming Midterm Elections. Such an assault could only take place in broken, Third-World Countries. Sadly, America has now become one of those Countries, corrupt at a level not seen before. They even broke into my safe! What is the difference between this and Watergate, where operatives broke into the Democrat National Committee? Here, in reverse, Democrats broke into the home of the 45th President of the United States,” he added.

TRENDING: BREAKING: PRESIDENT TRUMP’S MAR-A-LAGO HOME RAIDED BY JOE BIDEN’S FBI — BREAK INTO HIS SAFE!

Via Sean Langille from FOX News:

Sean Langille: A source familiar tells Brooke Singman that FBI agents went to Mar-a-Lago and looked in every single office, safe, and grabbed documents and boxes without going through them on the property. The source said they took boxes and documents to go through later, once they left Mar-a-lago

The FBI “was not being judicious” about what they took.
They are manufacturing a crime.
This is how it’s done.

–[catego