Tiếng nói từ Việt Nam

Xin gửi đến ACE thân quý chương trình "Tiếng nói Tự do" hôm nay, Thứ năm 18/8/2022.

https://www.youtube.com/watch?v=0-Zlg8sFnsQ

Rất mong được đón nhận những ý kiến, phê bình, và hướng dẫn của ACE.

Thân chúc bình an trong lời cầu nguyện.

tuấn