Hạ Viện California Thông Qua Nghị Quyết HR 116 Do Dân Biểu Janet Nguyễn Soạn Thảo, Công Nhậ n Ngày 7, Tháng 11 Hằng Năm là Ngày Tưởng Nhớ Nạn Nhân Cộng Sản Tại Tiểu Bang California

Hạ Viện California Thông Qua Nghị Quyết HR 116 Do Dân Biểu Janet Nguyễn Soạn Thảo, Công Nhận Ngày 7, Tháng 11 Hằng Năm là Ngày Tưởng Nhớ Nạn Nhân Cộng Sản Tại Tiểu Bang California

Tin Vui:
Dân Biểu Janet Nguyen trong thời gian gần đây có họp mặt hạn chế trong một số báo chí và thân hào nhân sĩ tại khu Tượng Đài Chiến Sĩ Việt-Mỹ, thành phố Westminster, CA để ra mắt Nghị Quyết HR 116 do bà soạn thảo để đệ trình lên Quốc Hội California xin nhận ngày 7 tháng 11 làm Ngày Tưởng Niệm Nạn Nhân Cộng Sản tại tiểu bang California (cùng ngày với 13 tiểu bang đã công nhận).
Đại Tá Lê Bá Khiếu, anh Phát Lưu và cá nhân tôi hân hạnh được mời làm diễn giả hôm đó, và hôm nay vui mừng được tin từ văn phòng Dân Biểu Janet Nguyen Nghị Quyết HR 116 Do DB Janet Nguyễn soạn thảo, đã được Hạ Viện Cali công nhận Ngày 7, Tháng 11 Hằng Năm là Ngày Tưởng Nhớ Nạn Nhân Cộng Sản Tại Tiểu Bang California.
PGĐ

(Sacramento, CA) Thứ Hai, Ngày 15 tháng Tám, Hạ Viện California đã đồng ủng hộ Nghị Quyết HR116 do Dân Biểu Janet Nguyễn soạn thảo. Nghị quyết HR116 ghi nhận và tưởng nhớ ngày 7, tháng 11 là Ngày Nạn Nhân của Chủ Nghĩa Cộng Sản. Nghị Quyết tương tự như nghị quyết này cũng đã được thông qua trong 13 tiểu bang Hoa Kỳ.

Nghị Quyết 116 ghi nhận và tưởng nhớ 100 triệu người trên thế giới đã chết dưới sự bạo tàn của Chủ Nghĩa Cộng Sản và trong số đó bao gồm cả người Việt Nam chúng ta. Nhiều nạn nhân của chủ nghĩa cộng sản đã bị đàn áp như những tù nhân chính trị vì họ dám lên tiếng chống lại các chế độ này. Ngoài việc vi phạm các quyền cơ bản của con người, chế độ cộng sản đã đàn áp tự do trí tuệ, đời sống văn hóa, và tự do tôn giáo.

Gia đình của Dân Biểu Janet Nguyễn cũng nằm trong số những nạn nhân đã chết dưới chế độ cộng sản trong thời kỳ chiến tranh. Cha và chú của bà đã phục vụ trong Quân Lực Việt Nam Cộng Hoà. Chú bà đã bị cộng sản giết chết vài ngày trước khi ngày 30, tháng 4.

Tại Hạ Viện California, Dân Biểu Janet Nguyễn đã choàng khăn với cờ vàng ba sọc đỏ, vinh danh sự hiện hữu của Việt Nam Cộng Hoà taị Hạ Viện Tiểu Bang California.

Dân Biểu Janet Nguyễn phát biểu: “Nghị quyết này là một sự nhắc nhở về những bạo tàn của cộng sản, sự đàn áp người dân, cướp đi nhân quyền, và tự do của người dân trên khắp thế giới. Nghị quyết HR 116 cũng để nhắc nhở các con em chúng ta những đau thương của người Việt tỵ nạn và giá trị của quyền tự do, độc lập và dân chủ.”

Các Dân Biểu cùng đồng tác giả với Nghị Quyết 116: Aguiar-Curry, Alvarez, Bauer-Kahan, Bennett, Berman, Bigelow, Bloom, Calderon, Carrillo, Cervantes, Cooley, Cooper, Cunningham, Megan Dahle, Daly, Davies, Flora, Fong, Friedman, Gabriel, Gallagher, Eduardo Garcia, Cristina Garcia, Gipson, Grayson, Holden, Irwin, Jones-Sawyer, Kiley, Lackey, Levine, Low, Maienschein, Mathis, Mayes, McCarty, McKinnor, Mullin, Muratsuchi, Nazarian, O’Donnell, Patterson, Petrie-Norris, Quirk, Quirk-Silva, Ramos, Rendon, Reyes, Luz Rivas, Rodriguez, Blanca Rubio, Salas, Seyarto, Smith, Ting, Valladares, Villapudua, Voepel, Waldron, Akilah Weber, Wicks, Wilson, Wood.

Nghị Quyết 116 đã được 200 chữ ký. Xin quý vị tiếp tục vào trang mạng ký bản kiến nghị http://www.bankiennghicalifornia.com

###