“No B.S. News” / Friday 19/8/22

TGIF, chúc ACE thân quý một ngày cuối tuần trên cả tuyệt vời.

Chương trình "NO B.S NEWS" được biết: Youtube đã GIỚI HẠN số khán thính giả vào xem, nếu bạn dùng điện thoại hoặc vi tính để tìm trên Youtube.

Tuy nhiên, chúng tôi xin gửi đến quý ACE đường link dưới đây. Mong ACE giúp cho bằng cách chuyển đường link này đến người quen, bạn bè, và thân hữu của mình. Mọi người trên khắp thế giới có thể vào đường link không bị trở ngại.

https://www.youtube.com/watch?v=gnRAoYb5beE

Cũng xin thưa trước, anh em chúng tôi phê bình những nhà sư Quốc doanh và luôn kính trọng những vị chân tu. Mong đừng hiểu lầm!

Hãy nhớ đến nhau trong lời cầu nguyện bình an và sức khoẻ.

tuấn