Xin mời quý anh chị ghé thăm ​https://freedom-vaca.org/ để xem tin tức cập nhật.

Thưa quý ACE

Mục đích của trang mạng https://freedom-vaca.org/

để truyền tải và lưu trữ những tác phẩm giá trị của quý anh chị em trong nhóm bảo thủ.

Ðồng thời cũng là nơi lưu trữ những bài viết của những người làm báo chí cho Breitbart News, Newsmax, Zerohedge, và Epoch Times.

Những phóng viên bảo thủ (conservative reporters) này sưu tầm và viết lên sự thật về kinh tế, chính trị, cùng sự tồi bại của truyền thông thổ tả (TTTT) và bọn cầm quyền theo tà phái dân chủ xảo quyệt.

Ðể tránh bọn vẹm làm việc giúp cho TTTT ở GMail, Yahoo mail, AOL, Outlook, Hotmail ngăn cản quý ACE đọc tin tức thật bằng cách đẩy các email của nhóm bảo thủ vào Junk hay Spam folder, xin mời quý anh chị ghé thăm https://freedom-vaca.org/

để xem tin tức cập nhật.

Xin quý anh chị chuyển giúp qua các diễn đàn bạn.

Thân kính

Diem ‘Richard’ Nguyen