Special Report “Vật Giá Leo Thang – Mối Quan Tâm Hàng Đầu”/Thiên Hạ Sự “Phước Bất Trùng La i”/Mạn Đàm Anh Ngữ “If I was OR If I Were”

Kính mời xem ba chương trình mới thâu tại VCALTV:
1) Special Report: "Vật Giá Leo Thang – Mối Quan Tâm Hàng Đầu"
-Ottawa Canada gỡ bỏ các hạn chế về Covid-19 đối với các du khách.
-New York theo chân California sẽ sử dụng xe điện EV từ năm 2035- một kế hoạch không thực tiễn.
-Trận chiến chống và ủng hộ phá thai. Thống Đốc Newsom của CA kêu gọi phụ nữ các tiểu bang khác về CA để tự do phá thai.
-Di dân lậu vào Mỹ tăng 300% từ thời TT Trump đến Joe Biden. Mỗi năm tốn kém $415 tỷ cho di dân lậu.
-Lạm phát còn kéo dài và tệ hại hơn qua năm 2023. Mỗi gia đình phải chi thêm ít nhất $460 một tháng vì vật giá leo thang.
Phần I: https://youtu.be/tCHzjIlKLl8
Phần II: https://youtu.be/3OtLIweB0bA

2) Thiên Hạ Sự kỳ 190: "Phước Bất Trùng Lai"
Trúc Loan (host) và NV Phạm Gia Đại
https://youtu.be/rIxczeXLlKk
3) Mạn Đàm Anh Ngữ kỳ 191: "If I was OR If I Were"
Diễn Giả: Phạm Gia Đại
https://youtu.be/l1h-EOrj4g4

Phạm Gia Ðại

Trang chủ: https://freedom-vaca.org/

Trang của PGD: https://freedom-vaca.org/pham-gia-dai-video/