Hurricane Relief Assistance from FEMA

Kính thưa quý đồng hương cư ngụ tại những counties Hillsborough, Lee, Pinellas, Collier, Sarasota, Charlotte, Desoto… bị ảnh hưởng cơn bão Ian và cần giúp đỡ: FEMA đang có chương trình giúp các nạn nhân bão lụt do Ian gây ra vừa qua.

Xin vào link dưới đây để ghi danh xin trợ cấp:

How to Apply for FEMA Assistance After Hurricane Ian | FEMA.gov

Quý vị đồng hương nào cần giúp đỡ xin vui lòng liên lạc Minh Ánh, xin vui lòng gởi tin nhắn (813) 570-0122.

Kính chúc quý vị thân tâm an lạc, mọi điều như ý.

Minh Anh Truong Nguyen

VACA
Liên Minh Bảo Thủ Mỹ Gốc Việt

(813) 570-0122