Happy Thanksgiving

ACE Thân quý,

Xin hãy để dành vài phút trong ngày trọng đại này, cùng nhau cám ơn Đấng Tối Cao (tuỳ theo niềm tin của mỗi người) đã cho chúng ta sự sống, ngày hai bữa, và thân nhân bên cạnh.

Chương trình "No B.S News" không quên gửi đến quý ACE món quà "Thanksgiving" của ba anh em chúng tôi: Sean Le, Rachel Quý và nguyễn tường tuấn.

https://www.youtube.com/watch?v=aRD26EiTdW0

Vô cùng trân trọng,

tuấn