Tâm Thư v/v phản đối ĐVH trong sho w ca nhạc tại Atlanta GA 24/11/2022

Xin kính, thân chuyển đến Quý Đồng Hương, Quý NT và CH….

Xin nhiệt tình ủng hộ và tham dự biểu tình phản đối, tẩy chay tên vẹm ca nô Đàm Vĩnh Hưng…

Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Georgia đã rất tận tình, chu đáo chuẩn bị cho cuộc biểu tình,

( có cả máy heat sưới ấm cho người tham dự biểu tình )..

vào lúc 7 giờ tối, ngày hôm nay 24/11/2022..

Kính mong Đồng hương, Quý NT và CH,

nhất là những vị hiện đang cư ngụ trong vùng Atlanta và Phụ cận…ủng hộ và tham dự đông đảo..

Chân thành cảm tạ..

BMH ///

Washington, D.C

Xin mời xem những lời thách thức, ngạo mạn của tên Vivi ở dưới..

Tâm_Thư_Kêu_Gọi_Chống_Đối_ĐVH.pdf