9 tội danh của gia đình Biden

Bên cạnh vụ kiện (pdf) gian lận bầu cử TT 2020 ở Tòa án Tối cao (SCOTUS) tháng 10, 2022 nhằm truất phế Biden cùng 388 quan chức liên bang, các Dân biểu Cộng Hòa tại Hạ Viện vừa công bố 9 tội danh của gia đình Biden…

image.png

1. Âm mưu hoặc Biển thủ ngân quỹ của Hoa Kỳ.2. Gian lận trong hoạt động chuyển ngân.
3. Có âm mưu lừa đảo trong hoạt động chuyển ngân.
4. Vi phạm Đạo luật đăng ký đại lý nước ngoài.
5. Vi phạm Đạo luật chống tham nhũng nước ngoài.
6. Vi phạm Đạo luật Bảo vệ Nạn nhân Buôn người.
7. Trốn thuế.
8. Rửa tiền.
9. Có âm mưu phạm tội rửa tiền.
Biden Crime Family Finally Being Investigated

Charges sought against "The Big Guy" Joe Biden according to investigation by House Republicans:
1) Conspiracy or Defrauding the United States
2) Wire Fraud
3) Conspiracy to Commit Wire Fraud
4) Violation of the Foreign Agent’s Registration Act
5) Violation of the Foreign Corrupt Practices Act
6) Violation of the Trafficking Victims Protection Act
7) Tax Evasion
8) Money Laundering
9) Conspiracy to Commit Money Laundering