Probiotics mới giúp biến rượu thành nước lã trước khi vào đến gan

Một sáng chế mới dùng vi sinh probiotics tiêu hóa rượu thành nước lã và CO2 trước khi vào đến gan, sắp được bán ở Mỹ.
Subject: “Pre-drinking” pill uses probiotics to break down alcohol before alcohol reaches the liver

https://www.nutritionaloutlook.com/view/pre-drinking-pill-uses-probiotics-to-break-down-alcohol-before-alcohol-reaches-the-liver

Sãn phẩm sẽ giúp rượu giảm độc hại, nhưng phải chờ xem có bán chạy không vì đa số dân nhậu uống rượu để xĩn.

PHL