Về Emylee Thái người đặt mua 100 chiếc VinFast

Xin chuyển tin đến Quý Vị, Quý NT và CH….

Một bản tin mới liên quan đến việc xe Vinfast tung ra thị trường Hoa Kỳ…

Xin mời Quý Vị theo dõi để tường và tùy nghi thẩm định…

BMH ///

Washington, D.C

VỀ EMYLEE THÁI.docx