“No B.S News” Thurday, Dec 22, 2022

ACE Thân quý,

Ngày cuối năm 2022, hãy để tâm hồn lắng đọng nghe lại bài thơ của Cô giáo Trần Thị Lam, tựa đề "Đất nước mình ngộ quá phải không anh?". Đã sáu năm trôi qua, kể từ lúc bài thơ ra đời, đất nước mình vẫn còn lạc loài với thế giới.

https://www.youtube.com/watch?v=CSiSgQwlkql

Trong trường hợp địa chỉ trên gặp trở ngại không xem được, xin quý vị vào địa chỉ sau:

Sean Le TV – Tieng Noi Tu Do

Thân chúc một ngày trên cả tuyệt vời.

tuấn