Tin buồn – Cụ Ông Phạm Ngọc Lũy, nguyên thuyề n trưởng thương thuyền Trường Xuân, vị ân nhâ n của hàng ngàn con dân Việt Nam Cộng Hòa, đ ã mệnh chung tại Virginia đêm qua 21/12/2022.

Tin buồn

Chúng tôi vừa nhận được hung tin từ HT Đinh Hùng Cường và Giáo Sư Phạm Quân Hồng, ở Nam California (thầy của tôi),
cũng là cháu của Thuyền Trưởng Pham Ngọc Lũy..

Cụ Ông Phạm Ngọc Lũy, nguyên thuyền trưởng thương thuyền Trường Xuân, vị ân nhân của hàng ngàn con dân Việt Nam Cộng Hòa,
vào những giờ phút cuối cùng của tổ quốc,

đã mệnh chung tại Virginia đêm qua 21/12/2022.

Hưởng Đại Thọ 103 tuổi..

Xin chuyển tin đến Quý Vị, Quý NT và CH…đặc biệt những cựu thuyền nhân của tàu Trường Xuân được tường và tùy nghi…

Trân trọng.

BMH ///

Washington, D.C