Xin chuyển đến Quý Vị, một vài sinh hoạt của Cộng Đồng Người Việt tại Vùng Thủ Đô HTĐ và Ph ụ cận, vào dịp lễ cuối năm….

Xin chuyển đến Quý Vị, một vài sinh hoạt của Cộng Đồng Người Việt tại Vùng Thủ Đô HTĐ và Phụ cận, vào dịp lễ cuối năm….

1.- Chương Trình Mừng Lễ Giáng Sinh 2022, tại Hội Thánh Báp-Tít Hy Vọng, Annandale, Virginia..

Video clip do Anh Vũ Doanh thực hiện.

https://www.youtube.com/watch?v=IZ47wSc6NRQ&t=320s

2.- Buổi Phát Thức Ăn và Quà Cho Những Người Vô Gia Cư tại Thủ Đô HTĐ..do Các Tình Nguyện Viên Việt Nam Trong Vùng Thực Hiện…

https://www.youtube.com/watch?v=MlCkHKUsZ0I

Video clip của Truyền hình VietV, do Anh Vũ Doanh và Cô Yến Phương thực hiện..

BMH ///

Washington, D.C