Phóng Sự “Hội Tây Sơn Bình Định Tổ Chức Ngày Kỷ Niệm Chiến Thắng Đống Đa Năm Kỷ Dậu 1789” tại Nam California

Kính mời xem Phóng Sự Cộng Đồng của đài VCALTV về Tổ Chức Ngày Kỷ Niệm Chiến Thắng Đống Đa năm Kỷ Dậu 1789 của Hoàng Đế Quang Trung Nguyễn Huệ, sẽ được Hội Tây Sơn Bình Định tổ chức vào lúc 10:30 sáng Chủ Nhật 29 Tháng 1 năm 2023 tại khu tượng Đài Quang Trung (trên đường Euclid- góc đường Quang Trung Emperor, gần Hazard, Westminster, Nam California).
*Phạm Gia Đại (host)
*Khách mời trong Ban Tổ Chức:
-Nhà Văn Lê Anh Dũng (Ủy Viên Báo Chí)
-TS Cai Văn Khiêm (Điều Hợp Viên)
-GS Vũ Xuân Trinh (Cố Vấn)
*Chương trình bao gồm: Chào Cờ, Đọc Văn Tế, Niệm Hương, Ăn Trưa và Biểu Diễn Võ Thuật
https://www.youtube.com/watch?v=qRcRloyRDus

Signatures

Phạm Gia Ðại

Liên Minh Bảo Thủ Mỹ Gốc Việt

(Vietnamese American Conservative Alliance)

Trang chủ: https://freedom-vaca.org/

Trang của PGD: https://freedom-vaca.org/pham-gia-dai-video/