What Sebastian Gorka Tells People Who Don’t Like Tru mp’s “Mean Tweets”

Một video clip đáng xem để suy nghỉ trước khi quyết định.
Subject: Watch “What Sebastian Gorka Tells People Who Don’t Like Trump’s “Mean Tweets” | Huckabee” on YouTube

https://youtu.be/uUGoG0cLu2g

PHL