Món quà dzui cuối năm… .. Joe Biden’s 25 Worst Moments of 2022

BMH ///

Washington, D.C

Xin chuyển đến Quý Vị, Quý NT và CH…

Món quà dzui cuối năm…

Mua dzui cũng được vài tiếng cười, trước khi đón mừng năm mới..

Xem ông hề 80 tuổi làm trò cả năm 2022…

Joe Biden đã trải qua năm thứ hai với tư cách là tổng thống, đã ghi được những chiến thắng lập pháp quan trọng,

với tỷ số 50-50 nhờ đám dân chủ thổ tả, và mợ phó không làm được gì, ngoài việc há mỏm cười cầu tài, tại Thượng viện Hoa Kỳ,

nhưng ông cũng thể hiện sự thiếu hiểu biết của cá nhân, về rất nhiều vấn đề chính, mà đất nước Hoa Kỳ đang phải đối phó….

Sleepy Joe Biden cũng liên tục ghi lại những khoảnh khắc khó xử và xấu hổ, cũng như những sự việc này đáng báo động,

vì chứng tỏ sự suy giảm nhận thức của Biden, khi bước sang tuổi 80 vào cuối năm nay,

và là tổng thống lớn tuổi nhất trong lịch sử Hoa Kỳ….

Khi mời Quý Vị theo dõi để tường…

Trân trọng..

BMH ///

Washington, D.C

Joe Biden’s 25 Worst Moments of 2022
25 khoảnh khắc tồi tệ nhất ( xấu hổ nhất ) trong năm 2022 của Sleepy Joe Biden

Xin click vào link dưới đây… để xem đầy đủ 25 trường hợp…

https://www.breitbart.com/politics/2022/12/29/joe-bidens-top-25-worst-moments-of-2022/

Joe Biden spent his second year as president notching key legislative victories with a 50-50 margin in the United States Senate, but he also demonstrated his ignorance on key issues facing the country.
Biden also continued his record of awkward and embarrassing moments as well as alarming incidents demonstrating his cognitive decline as he turned 80 toward the end of the year, the oldest United States president ever to hold office.

23. Joe Biden Drools over Gas-Powered Corvette Before Speech Urging Americans to Buy Electric Cars

Biden spent the second part of his presidency pumping up his cheerleading for electric cars to help save the planet, but during a visit the Detroit Auto show, he revealed his true desire for a gas powered Corvette.
After firing up the gas engine, he sat in the car in awe of the it’s power and beauty.

22. Joe Biden: ‘I and so Damn Many Other People I Grew Up with Have Cancer’

In July, President Joe Biden appeared to claim he suffered cancer as a result of pollution in the state of Delaware.
“That’s why I and so damn many other people I grew up with have cancer,” Biden continued. “And why … for the longest time, Delaware had the highest cancer rate in the nation.”

21. Joe Biden Repeats False War Story at Town Hall with Veterans

In December, Biden repeated a false story about a soldier who did not want to receive a medal for his actions of bravery but got nearly every detail of the story wrong.
Mainstream fact-checkers have repeatedly called out the president for getting the story wrong on the campaign, but Biden continues to do a disservice to the service member who acted heroically to save a comrade while also calling into question his ability to remember facts.

19. Joe Biden Grips Emmanuel Macron’s Hand for 42 Seconds in Awkward Handshake

In December, Biden welcomed French President Emmanuel Macron to the White House, gripping his hand in an awkward handshake while welcoming him.
*****************************************************

Cuối năm xem lại, để biết những gì chúng ta đã bị chúng lấy mất…

Ken Nguyen

More footage of Iranian women refusing to wear headscarves in Opal shopping mall, Tehran.

There is a fight to have your own rights.

Communist dictatorship never gave to the people.

Ken Nguyen on GETTR : More footage of Iranian women refusing to wear headscarves in Opal shopping mall, Tehran.


There is a fight to have your own rights. Communist dictatorship never gave to the people.

Ken Nguyen on GETTR : More footage of Iranian women refusing to wear hea…

More footage of Iranian women refusing to wear headscarves in Opal shopping mall, Tehran. There is a fight to …