Năm mới nhiều luật mới, thật sự cũng chắng mấy a i quan tâm, nhưng nếu biết được thì cũng hay …

Xin chuyển đến Quý Vị, Quý NT và CH…

Năm mới nhiều luật mới, thật sự cũng chắng mấy ai quan tâm, nhưng nếu biết được thì cũng hay …

1.- California của đám dân chủ thổ tả, nên quan tâm cho phép phá thai dễ dàng…
và sẵn sàng chào đón những cô gái muốn phá thai, từ các tiểu bang khác đến….

2.- Virginia, giữ lời hứa khi tranh cử Thống Đốc Glenn Youngkin, mặc dầu chưa có thể làm 100% như mình mong muốn,
nhưng cũng đã giảm thuế bán lẻ với nhiều loại nhu yếu phẩm…cho cư dân VA…

Xin mời Quý Vị, đặc biệt cư dân CA và VA theo dõi để tường…

Trân trọng..

BMH ///

Washington, D.C

CALIFORNIA – Phá thai (SB 1375)

Bắt đầu từ tháng Một, các y tá sẽ có thể thực hiện phá thai trong vòng ba tháng đầu của thai kỳ mà không cần sự giám sát của bác sĩ theo một luật mới.

Luật này đã được Thượng nghị sĩ Toni Atkins (Dân Chủ-San Diego) đưa ra hồi tháng Hai nhằm giúp mở rộng khả năng tiếp cận phá thai vì California dự kiến sẽ chứng kiến một lượng lớn bệnh nhân đến từ các tiểu bang khác để phá thai.

Hồi tháng Mười Một, các cử tri cũng đã thông qua Dự luật 1 nhằm thay đổi Hiến Pháp California để tuyên bố rằng tiểu bang này không thể từ chối hoặc can thiệp vào quyết định của một người về việc có phá thai hay không hoặc có sử dụng các biện pháp tránh thai hay không.

**********************************************************************

VIRGINIA – Sales Tax Rate for Food and Personal Hygiene Products

Sales of food for home consumption and certain essential personal hygiene products are taxed at the reduced rate of 2.5% throughout Virginia.
Beginning January 1, 2023, the rate will decrease to 1%.

What qualifies as food for home consumption?

Most staple grocery items and cold prepared foods packaged for home consumption qualify for the reduced sales tax rate.
Items that don’t qualify for the reduced rate include:

 • alcoholic beverages;
 • tobacco;
 • prepared hot foods packaged for immediate consumption on or off premises;
 • seeds and plants used to grow food for home consumption.

Certain types of vendors are presumed to be selling food for immediate consumption, and are not allowed to charge the reduced rate.
These include:

 • caterers;
 • concession vendors;
 • entertainment facilities (theme parks, stadiums, etc.);
 • fair and carnival vendors;
 • gift shops;
 • hamburger and hot dog stands;
 • honor snack vendors;
 • ice cream stands and trucks;
 • mobile food vendors;
 • movie theaters;
 • newsstands;
 • vending machine vendors.

Any retail establishment whose sales of food for immediate consumption constitutes 80% or more of their total sales also may not charge the reduced rate. (A business that also sells motor fuels should include motor fuel sales when determining if they meet the 80% rule.)
For more information on the reduced tax on food for home consumption, including detailed lists of eligible foods, please see Tax Bulletin 5-78.

What qualifies as an essential personal hygiene product?

Essential personal hygiene products that qualify for the reduced tax rate as of January 1, 2020 include:
Nondurable incontinence products:

 • diapers;
 • disposable undergarments;
 • pads designed to protect undergarments;
 • bed sheets;
 • pads designed to protect bed sheets and mattresses;
 • incontinence products designed to be inserted in the body

Feminine hygiene products:

 • sanitary napkins;
 • sanitary towels;
 • tampons;
 • menstrual sponges;
 • menstrual cloths and pads;
 • menstrual cups;
 • pantyliners;
 • period panties;
 • other products used to absorb or contain menstrual flow

For more information on the reduced rate for essential personal hygiene products, please see Tax Bulletin 19-8.