“No B.S News” Thursday, 5 Jan 2023

ACE Thân quý,

Diễn đàn "No B.S News" trân trọng giới thiệu cùng quý vị một bài viết giá trị của Bình luận gia Vũ Linh dưới hình thức một báo cáo cuối năm của Táo Quân đệ trình Ngọc Hoàng. Bài viết rất dài, xin quý ACE vào địa chỉ dưới đây đọc thêm:

https://diendantraichieu.blogspot.com

Rachel và tuấn xin phép tác giả Vũ Linh tường thuật một phần, qua hai chương trình Thứ năm 5/1/23 và Thứ sáu 6/1/23:

https://www.youtube.com/watch?v=H-P9HKSFRl4

Cầu xin mọi bình an và sức khoẻ luôn ở cùng ACE.

tuấn